Ευημερώντας στην εποχή του ρομποτικού εργατικού δυναμικού

Ποιες στρατηγικές χρησιμοποιούν οι πρωτοπόροι της βιομηχανίας για να ευδοκιμήσουν στην εποχή του ρομποτικού εργατικού δυναμικού; Η Χριστίνα Δηματάτη, Επικεφαλής Ανθρωπίνων Πόρων της Chubb Ελλάδος εξηγεί. Από την τεχνολογία έως τη στρατηγική ανάπτυξη δεξιοτήτων, μάθετε τις κινήσεις που ανασχηματίζουν τις βιομηχανίες, θέτουν νέα πρότυπα αποτελεσματικότητας και τοποθετούν τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους μπροστά από τον ανταγωνισμό.

Σχετικά με τη Χριστίνα Δηματάτη

Κάντε κύλιση στην κορυφή