Σπειροειδής καινοτομία

Η σπειροειδής καινοτομία αναφέρεται σε μια διαδικασία κατά την οποία η τεχνολογική εξέλιξη ενός προϊόντος από τη σύλληψη έως και την παραγωγή του, βασίζεται σε έναν συνεχή κύκλο εξελισσόμενης διαδικασίας καινοτομίας και προόδου, αξιοποιώντας τα δεδομένα από την αγορά. Ο ειδικός εταιρικής καινοτομίας Δρ Φώτης Φιλιππόπουλος εξηγεί.

Σχετικά με τον Δρ Φώτη Φιλιππόπουλο

Κάντε κύλιση στην κορυφή