Ευρωπαϊκή Ένωση

Έγκριση κανονισμού της ΕΕ για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων για βιοτεχνίες και βιομηχανικά προϊόντα

O κανονισμός θα επιτρέψει την απαγόρευση της χρήσης ονομάτων βιοτεχνικών και βιομηχανικών προϊόντων για παρόμοια προϊόντα που παράγονται εκτός των καθορισμένων γεωγραφικών περιοχών.

Διαβάστε το άρθρο
Κάντε κύλιση στην κορυφή