Τα ηλιακά κύτταρα επόμενης γενιάς (Έρευνα)

Ο υποψήφιος διδάκτωρ Ελευθέριος Χριστόπουλος και ο Εντεταλμένος Ερευνητής Γ’ Βαθμίδας Δρ. Ανδρέας Καλτζόγλου του ΙΘΦΧ/EIE είναι συν-συγγραφείς της δημοσίευσης: “3D/1D architecture using 1-hexyl-3-methylimidazolium lead triiodide interlayer for robust and highly performing perovskite solar cells”, από τους E. Christopoulos, M. M. Elsenety, A. Kaltzoglou, C. C. Stoumpos, M. Gaboardi, J. R. Plaisier, P. Tsipas, E. Stathatos, E. G. Vitoratos, A. Dimoulas, P. Falaras στο διεθνές περιοδικό Επιστήμης Υλικών: ACS Applied Electronic Materials 2023, 5, 2093 – 2105. 

3D/1D Architecture Using a 1-Hexyl-3-methylimidazolium Lead Triiodide Interlayer for Robust and Highly Performing Perovskite Solar Cells

Η δημοσίευση αποτελεί συνεργασία του ΙΘΦΧ/ΕΙΕ με το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. ‘Δημόκριτος’, το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών, το Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Al-Azhar (Αίγυπτος), το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών του Πανεπιστημίου Κρήτης και το Elettra – Sincrotrone Trieste (Ιταλία) και το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και αφορά την κατασκευή ενός περοβσκιτικού ηλιακού κελιού όπου μια νέα ιμιδαζολική ένωση προστατεύει τη διάταξη από την υδρόλυση σε ατμοσφαιρικές συνθήκες.

Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο ► https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsaelm.2c01783

Κάντε κύλιση στην κορυφή