Νέα μελέτη-σταθμός στη Φαρμακογονιδιωματική

Η Δρ. Θεοδώρα Κατσίλα και η Δρ. Κωνσταντίνα Χαλικιοπούλου (ΙΧΒ/ΕΙΕ) είναι συν-συγγραφείς στη δημοσίευση με τίτλο “A 12-gene pharmacogenetic panel to prevent adverse drug reactions: an open-label, multicentre, controlled, cluster-randomised crossover implementation study” που πραγματοποιήθηκε στο The Lancet 2023.

Πρόκειται για μια μελέτη-σταθμό, με τη συμμετοχή της Αυστρίας, της Ελλάδας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ιταλίας, της Ολλανδίας, της Ισπανίας και της Σλοβενίας, στο πλαίσιο του έργου “Ubiquitous Pharmacogenomics (U-PGx): Making actionable pharmacogenomic data and effective treatment optimization accessible to every European citizen” (Horizon 2020). 

Φαρμακογονιδιωματικές αναλύσεις σε 7.000 ασθενείς, σε ζεύξη με τεχνολογίες της πληροφορίας και ανάλυση κόστους-αποτελεσματικότητας ανέδειξαν για πρώτη φορά την κλινική εφαρμογή της φαρμακογονιδιωματικής με μείωση των ανεπιθύμητων ενεργειών κατά 30%, στο χρονικό διάστημα των 12 εβδομάδων. Παράλληλα, αναπτύχθηκαν QR-φαρμακογονιδιωματικά δελτία, έτοιμα προς χρήση από τους επαγγελματίες υγείας.

Κάντε κύλιση στην κορυφή