Η ερευνητική πρόταση ELMUMY επιλέχθηκε για χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Η ερευνητική πρόταση ELMUMY (Elucidation of risk factors and health determinants associated with progression of Monoclonal Gammopathies to Multiple Myeloma – Διευκρίνιση παραγόντων κινδύνου και καθοριστικών παραγόντων υγείας που σχετίζονται με την εξέλιξη των Μονοκλωνικών Γαμμαπαθειών σε πολλαπλό Μυέλωμα) που υποβλήθηκε στο πλαίσιο της πρόσκλησης Horizon Europe HORIZON-MISS-2021-CANCER-02, επιλέχθηκε για χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχοντας πετύχει την υψηλότερη βαθμολογία από όλες τις προτάσεις που υποβλήθηκαν (14,5/15). 

Για την υλοποίηση του έργου ELMUMY, έχει δημιουργηθεί μια πολυεθνική κοινοπραξία 13 συμμετεχόντων οργανισμών (ερευνητικά ινστιτούτα, ακαδημαϊκά ιδρύματα και καινοτόμες εταιρείες βιοτεχνολογίας). Στόχος του έργου είναι η διερεύνηση των μοριακών μηχανισμών που εμπλέκονται στην παθογένεση και την εξέλιξη της νόσου και η εύρεση καινοτόμων θεραπευτικών σχημάτων προσαρμοσμένων στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε ασθενούς. 

Αυτή η ευρωπαϊκή κοινοπραξία προωθεί τη διεπιστημονική επικοινωνία συγκεντρώνοντας κλινικούς ιατρούς και ερευνητές με εξειδίκευση σε μεθόδους πολλαπλού μυελώματος (MM), επιδημιολογίας, μοντέλων ποντικών, ωμικών, βιοπληροφορικής και μεθόδων τεχνητής νοημοσύνης (AI). Αυτή η κοινοπραξία προϋπολογισμού 10 εκατ. ευρώ συντονίζει ο καθηγητής Μελέτιος-Αθανάσιος Δημόπουλος, Πρύτανης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. 

Το Ινστιτούτο Χημικής Βιολογίας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (Δρ. Βασίλης Σουλιώτης και Δρ. Δημήτρης Στέλλας) έχει αναλάβει τον μετέπειτα συντονισμό των μελετών σχετικά με τη μοριακή βιολογία και τον εξανθρωπισμένο ασθενή που προέρχονται από μοντέλα in vivo. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Κοινοπραξία ELMUMY, πέρα από το ΕΚΠΑ και το ΕΙΕ περιλαμβάνει επίσης πολλά ευρωπαϊκά κέντρα αναφοράς για το πολλαπλούν μυέλωμα και ακαδημαϊκά ιδρύματα από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, όπως τα: UNIVERSITA DEGLI STUDI DI TORINO (Ιταλία), UNIVERSIDAD DE NAVARRA (Ισπανία), CENTER NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE CNRS (Γαλλία), UNIVERSITAETS KLINIKUM WUERZBURG – KLINIKUM DER BAYERISCHE JULIUS-MAXIMILIANS-UNIVERSITAT, GOTTFRIED WILHELM LEIBNIZ LEIBNIZ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΟΥ ΒΟΥΕΡΖΜΠΟΥΡΓΚ και THEUGEN ΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ (Κύπρος). Exelixis Research Management & Communication (Ελλάδα), MOSAIQUES DIAGNOSTICS GMBH (Γερμανία), ATOS IT SOLUTIONS AND SERVICES IBERIA SL (Ισπανία).

Κάντε κύλιση στην κορυφή