Η νέα εποχή στην επικοινωνία της επιστήμης

Η αποστολή μας

Το Talking Science® είναι η πλατφόρμα επικοινωνίας της επιστήμης και επιμόρφωσης που γεφυρώνει το χάσμα μεταξύ επιστήμης και κοινωνίας. 
 

Ενισχύουμε την επικοινωνία των επιστημονικών και τεχνολογικών επιτευγμάτων μέσω του μοναδικού αφηγηματικού μας μοντέλου και άλλων σύγχρονων μέσων. Αναλύουμε τις μεγαλύτερες παγκόσμιες προκλήσεις, τις πιο τολμηρές ιδέες της εποχής μας και αναδεικνύουμε θεμελιώδη θέματα του ανθρώπινου πνεύματος σε ένα εύρος γνωστικών πεδίων.

Για τους ερευνητικούς οργανισμούς και τις επιχειρήσεις, αυτό σημαίνει ότι ενισχύουμε την επικοινωνία των επιστημονικών και τεχνολογικών επιτευγμάτων τους, με τον τρόπο του Talking Science®.
 
Για την κοινωνία σημαίνει ότι μετατρέπουμε την επιστημονική πληροφόρηση σε μια εκπληκτική κινηματογραφική εμπειρία!
 
#TalkingScienceGR #TalkingScience #ScienceCommunication

Η επιστήμη συναντά
την κινηματογραφική εμπειρία.

"Δημιουργούμε το Netflix των σκεπτόμενων ανθρώπων"

Εμφανιζόμενοι οργανισμοί
και εταιρείες

Εταιρικό προφίλ

Το Talking Science® ιδρύθηκε το Δεκέμβριο του 2022 από τον Δρ Φώτη Φιλιππόπουλο, επιχειρηματία, καθηγητή και στοχαστή που ευθυγραμμίζεται με δράσεις που προάγουν τη βιωσιμότητα, πρόοδο και ευημερία.

Το Talking Science® είναι μέλος του Συμφώνου Δεξιοτήτων #PactForSkills της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μία από τις εμβληματικές δράσεις της ευρωπαϊκής ατζέντας δεξιοτήτων. Στόχος του είναι να ενώσει δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς και να τους ενθαρρύνει να αναλάβουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων και την επανεκπαίδευση ενηλίκων.

Το Talking Science® είναι κατοχυρωμένο εμπορικό σήμα και αποτελεί προϊόν διανοητικής ιδιοκτησίας. Αυτό σημαίνει ότι το μοναδικό και αναγνωρίσιμο σύμβολο μας αντιπροσωπεύει τη δέσμευση μας να συνεχίσουμε να μοιραζόμαστε την αγάπη μας για την επιστήμη μαζί σας.

© 2023 Talking Science®

Pact for Skills | Talking Science®

Κάντε κύλιση στην κορυφή