Έγκριση κανονισμού της ΕΕ για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων για βιοτεχνίες και βιομηχανικά προϊόντα

Στις 18 Οκτωβρίου 2023, η ΕΕ ενέκρινε κανονισμό για την προστασία των γεωγραφικών ενδείξεων για βιοτεχνίες και βιομηχανικά προϊόντα που τέθηκε σε ισχύ από την περασμένη εβδομάδα και θα επιτρέψει την απαγόρευση της χρήσης ονομάτων βιοτεχνικών και βιομηχανικών προϊόντων για παρόμοια προϊόντα που παράγονται εκτός των καθορισμένων γεωγραφικών περιοχών.

Η προστασία της Ευρωπαϊκής Γεωγραφικής Ένδειξης έχει καθιερωθεί από καιρό για γεωργικά προϊόντα, όπως η “σαμπάνια” ή το “προσούτο ντι Πάρμα”, αλλά έλειπε ένα αντίστοιχο για τα «μη εδώδιμα» προϊόντα.
Με έναν μηχανισμό προστασίας σε επίπεδο ΕΕ όπως αυτός που εγκρίθηκε, τα τοπικά προϊόντα που πληρούν τις απαιτήσεις, μπορούν πλέον να λάβουν προστασία γεωγραφικής ένδειξης σε ολόκληρη την επικράτεια της ΕΕ, με μία μόνο εγγραφή.

Οι βιοτέχνες και οι βιομηχανικοί παραγωγοί θα έχουν την ευκαιρία να επιδείξουν τα προστατευόμενα ονόματα γεωγραφικών ενδείξεων τους, εμφανίζοντας ένα ξεχωριστό λογότυπο στα προϊόντα τους. Με αυτήν την επισήμανση, οι καταναλωτές θα μπορούν να αναγνωρίζουν βιοτεχνικά και βιομηχανικά προϊόντα με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που συνδέονται με τη γεωγραφική τους προέλευση, βοηθώντας τους να κάνουν συνειδητές επιλογές όταν αγοράζουν αυτά τα προϊόντα.

Οι παραγωγοί τρίτων χωρών θα μπορούν επίσης να αναζητήσουν προστασία στο πλαίσιο αυτού του νέου συστήματος της ΕΕ για τα γνωστά βιοτεχνικά και βιομηχανικά προϊόντα τους που συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της ΕΕ.

Το EUIPO θα είναι υπεύθυνο για το σύστημα εγγραφής που πρόκειται να αναπτυχθεί έως τον Δεκέμβριο του 2025. Μπορείτε να βρείτε το κείμενο του Κανονισμού: Regulation on geographical indication protection for craft and industrial products

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα GI και IP, συμβουλευτείτε: Geographical indications for craft and industrial products (europa.eu)

Κάντε κύλιση στην κορυφή